Award for Environmental Distinction

In November 2021 we received The Award for Environmental Distinction during the Conference on Environmental Psychology at Lillehammer. Read the committee's original evaluation in Norwegian below the photo.

It is both a great feeling and very exciting that the committee has chosen a company that isn't focused on technologic product innovation, but where the innovation lies in how a product is sold. We produce and sell products like everyone else, but when it comes to the sales part, we do things quite a bit differently. Making the choices we have, has been scary. We had no idea what would happen when we launched free repairs, invited customers to design our products or asked people to buy less. It becomes more and more clear that this has been the right path, and this award takes part in giving us that certainty.

Thank you to the committee, the Conference on Environmental Psychology and all of you who cheer us on and give us the confidence we need to keep choosing our own path.

THE COMMITTEE'S EVALUATION
(This is the committee's original evaluation and is only available in Norwegian)

Northern Playground skiller seg ut i sin bransje, samt blant nominasjonene, på grunnleggende og gjennomgående miljøkultur, enestående miljøgevinst og vågal innovasjon.

Innen miljøkultur trekker vi frem at bedriften har bygget varemerke så vel som kultur på å tørre å snakke om problemene i klesbransjen.

Spesielt har bedriften og dens ledelse vist særskilt vilje til å snakke om det virkelige problemet; konsum.

I en patagonisk ånd har det lenge vært varemerker som har forsøkt seg på ulike “don't buy this shirt”-strategier, men ved at man faktisk i Northern Playground gir livstidsservice sørger for å legge handling bak ord.

Livstidsservice betyr at NP enten lærer deg å reparere dine NP-plagg og sender deg nødvendig utstyr, eller at de reparerer dine NP-plagg gratis hele livet, eller at de til slutt tar i mot utslitte plagg og sørger for at de blir resirkulert og gitt nytt liv. Ved å kommunisere til og aktivere sine kunder på denne måten sprer de også sin iboende miljøkultur ut i det norske markedet, og forhåpentligvis i bransjen.

Jo Egil Tobiassen, leder og grunnlegger, er også standhaftig, og har år etter år bedt om å få betale en skatt som reflekterer skaden han og hans bransje påfører miljø og klima. Ved dette går han også politisk til verks, og forsøker å endre rammebetingelsene for konsumdrevet inntekt i Norge. Dermed begrenses ikke prioriteringen på miljøkultur til bedriftens egne avgjørelser, den spres også i næringslivet.

Innen miljøgevinst er materialvalg, produksjonsmetoder, og produksjonsland nevneverdige. Også fokuset på å aldri ha rabatter, aldri overprodusere, jobbe uten mellomledd, og ta en reflektert pris for sine varer.

Men det som er utslagsgivende er avskjæringen fra motebildet gjennom et bestandig fokus på tidløst og multifunksjonelt design - gjennom å tenke grunnleggende igjennom påvirkningen på livssyklusen for produktet, fremfor kun produksjonen, er NP en av få merkevarer i Norge som går foran for å nå visjonen om å redusere verdens klesforbruk.

Innen innovasjon kunne vi ha trukket frem multifunksjonsevnen i produktet – men denne prisen fokuserer på bedrift like mye som produkt, og derfor mener vi det er viktig å vise til endringsviljen bedriften har vist over tid.

NP har utviklet en ny forretningsmodell, hvor innovasjonen ikke primært ligger i produktutvikling eller produksjonsprosesser, men i måten de forholder seg til kundene på. Under slagordet «Buy less. Play more.» ønsker de nå å ikke finnes utelukkende som et klesmerke, og utfordrer den eksisterende bedriftsmodellen, og dermed tekstilbransjen. Ved å gå fra planlagt foreldelse til planlagt forlengelse, endevender de dagens forståelse av markedet. Fra nominasjonsteksten trekker vi frem følgende fra grunnlegger Jo Egil:

«Vår opplevelse av klesbransjen er at «alle» gjør grep innen produksjon eller produkt, men fortsetter å pushe ut volum. I mange tilfeller legitimeres økt konsum av bærekraftsinnovasjonen. Litt subjektivt ligger det også en del innovasjon i selve kommunikasjonen (hvor vi veldig tydelig sier at det ikke finnes bærekraftige klær)»

Spesifisering i henhold til denne prisen:
Fra de i juryen som er eksperter innen faget miljøpsykologi blir det spesielt trukket frem hva som er ansett mest effektivt for å skape endringer i befolkningsatferd. Noe av det forskningen viser, som underbygger strategien til NP, er tiltak som retter seg mot sosial modellering (særlig deskriptive normer), målsetting, kognitiv dissonans, påminnelser, å gjøre ting lettere for å drive bærekraftig konsum og tilbakemeldinger på forbruk. Den type intervensjon som kan trekkes frem spesielt for NP er deres forsøk på å la holdninger og kultur spre seg fra subkultur til majoritet gjennom ambassadører, uttalte forbilder og tydelig bærekraftskommunikasjon. Det påpekes som viktig at noen går foran med egen miljøkultur for å kunne ha spredningspotensial og skape endringer i befolkningsadferd (i hht. dynamic social impact theory) og her mener Juryen at NP skiller seg ut fra øvrige nominerte.

Juryen trekker frem Northern Playgrounds særskilte vilje til å snakke om det virkelige problemet; nemlig konsum. Og fremhever vågal innovasjonsevne for viljen til å endre bedriftsmodell ved å legge handling bak ord.

Photo: Piil Event (@piil_event)

Your cart is empty

There are currently no products in your cart. Fill it up!
See all products