Letter #3We (still) want more taxes!

Founder Jo writes a letter each time Norway gets a new Minister of Climate and Environment. Last time was October 22nd 2018, when Jo wrote an open letter to Minister of Climate and Environment, Ola Elvestuen, and Minister of Finance, Siv Jensen. Here, he stated his wish for a mandatory environmental tax. Now we have a new government – time for more nagging. Read Jo's third letter on environmental taxes below (Norwegian).

Oslo 21.02.2020

Åpent brev til finansminister Jan Tore Sanner og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Som gründer av et klesmerke savner jeg en skatt som reflekterer skaden jeg påfører miljø og klima. Vi ber dermed om å pålegges mer skatt.

For 5 år siden bestemte jeg meg for å følge drømmen, og starte mitt eget selskap. Målet var å produsere klær som gjorde det enda lettere og mer behagelig å drive med aktivt friluftsliv, og samtidig produsere disse på en så miljøvennlig måte som mulig. Etter noen år med mye hardt arbeid har selskapet Northern Playground nå 5 ansatte, en omsetning på ca 10 millioner og vokser raskt i Europa, USA og Japan. Nå savner jeg egentlig bare én ting: Mer skatt.

Northern Playground produserer, etter beste evne, miljøvennlige klær. Men vi er fullt klare over at vår produksjon og kundenes konsum fremdeles skader klimaet og miljøet, blant annet gjennom CO2-utslipp. I mangelen på en statlig skatt som reflekterer skadene, har vi tatt ansvar ved å pålegge oss vår egen miljøavgift.

Organisasjonen Framtiden i våre hender har gjort en enkel beregning av produktenes CO2-avtrykk basert på gjennomsnittlige utslippstall ved klesproduksjon og hva det vil koste å «fange» denne CO2en tilbake gjennom treplanting. For hvert salg i nettbutikken vår gir vi denne summen, pluss litt ekstra, til Utviklingsfondets treplantingsprosjekter i Øst-Afrika. Summen er 15 kroner pr handlekurv som omtrentlig tilsvarer 15 kroner per plagg.

Denne avgiften blir delvis dekket av kunden gjennom økt pris og delvis av selskapet ved at vi aksepterer en redusert margin. Vår erfaring er at kundene er veldig positive til å betale noen kroner ekstra for å begrense miljøkonsekvensene av konsumet sitt.

Dersom verden skal nå målene om å begrense klimagassutslipp for å hindre en klimakatastrofe, og Norge skal nå målene satt i Parisavtalen, kan ikke Northern Playground være alene om en miljøskatt på klær. Vi foreslår derfor at Regjeringen pålegger næringen en lignende avgift. Dette vil gi to umiddelbare effekter: For det første vil konsumet falle, både fordi produktene blir dyrere og fordi det vil lønne seg å kjøpe klær av høyere kvalitet som varer lenge. For det andre vil avgiften gi store summer til effektive miljøtiltak, som treplanting. Begge deler er helt nødvendig for at kloden skal overleve.

Tekstilindustrien står for cirka 10 prosent av verdens klimagassutslipp. Bare oljeindustrien er en større klimaversting. En viktig årsak er «fast fashion», altså at kunden kjøper ekstremt billige plagg som blir brukt bare noen få ganger. Et estimat sier at hver nordmann i snitt kjøper cirka 70 klesplagg i året. En gjennomsnittsskatt på 15 kroner per plagg ville dermed gitt en miljøinntekt på over 5 milliarder kroner, en sum man kan plante millioner eller til og med milliarder av trær for - og dét gjennom skattlegging av kun én bransje og bare i Norge. Dersom avgiften utvides til andre bransjer, og Norge får med seg flere land på et slikt initiativ, kan de positive klimaeffektene bli enorme.

Inntil regjeringen får innført et effektivt og godt miljøskattesystem, oppfordrer vi i Northern Playground andre norske bedrifter til å få et bevisst forhold til eget CO2-avtrykk og være proaktive og lage sitt eget grønne avgiftssystem. Det trenger ikke være komplisert: Få en aktør til å beregne produksjonsavtrykket helt omtrentlig, opplys kundene om dette og ta de ekstra kronene for produktet. Det krever litt mot, men vår erfaring tilsier at kundene vil sette pris på det.

I Norge har vi etterhvert begynt å anerkjenne prinsippet om at forurenser må betale, men det mangler ennå mye på omsette dette prinsippet i praksis. Vi ønsker en grønnere økonomi i Norge og resten av verden og vil gjerne ha med regjeringen på laget når vi ber om en grønnere skattlegging av produksjon og konsum. Ingenting hadde vært bedre enn om Norge gikk foran i denne saken. Vi vet alle at det må drastiske endringer til for at kloden vår skal overleve. En skatt som begrenser konsum i første omgang og bidrar til for eksempel økt treplanting i neste omgang er et kinderegg verden ikke har råd til å si nei til.

Vi har betalt denne skatten helt siden vi startet selskapet, lenge før vi tok ut en eneste krone i lønn. Hvis vi som et gründerselskap får det til, så bør andre etablerte bedrifter også få det til!

Ikke tro at hele næringslivet er imot miljøinitiativ og skattlegging. Vi har ikke noe valg: Vi trenger rett og slett mer skatt!

Med vennlig hilsen,
Jo Egil Tobiassen

Your cart is empty

There are currently no products in your cart. Fill it up!
See all products

Stay updated on all our crazy ideas

Sign up for our newsletter

Store

Folketeaterpassasjen, Youngstorget 2B, 0181 Oslo
HOURS
Weekdays 11-18
Saturdays 11-16
Sundays Closed
(+47) 940 81 626
From with care
2023 All rights reserved
Payments are handled by Adyen
vipps visa mastercard paypal klarna