Gi oss mer skatt

NP-gründer Jo Egil Tobiassen skriver brev til regjeringen og ber om mer skatt hver gang Norge får ny klima- og miljøminister. Forrige brev ble sendt 21.02.2020, da Jo skrev et åpent brev til klima- og miljøminister Ola Elvestuen og finansminister Siv Jensen med et ønske om en pålagt miljøskatt. Les hans forrige brev her. Med ny regjering måtte det selvsagt et brev til. Les Jos fjerde brev om miljøskatt til regjeringen under.

Ønsker ditt selskap å stå bak budskapet om å utvikle en miljøskatt på konsum? Signer brevet vårt under.

OSLO 23.11.2021

Åpent brev til finansminister Trygve Slagsvold Vedum, klima- og miljøminister Espen Barth Eide, næringsminister Hans Christian Vestre og til ledelsen i Varner-gruppen AS, Active Brands AS og Norrøna Sport AS

Vi vil ha mer skatt!

Som gründer og leder av et selskap som lever av konsum, savner jeg en skatt som reflekterer skaden jeg påfører miljø og klima. Jeg ber dermed om å pålegges mer skatt.

For 7 år siden bestemte jeg meg for å følge drømmen, og startet mitt eget selskap. Etter år med mye hardt arbeid har selskapet Northern Playground nå 7 ansatte, en omsetning på cirka 20 millioner, rask vekst og positiv bunnlinje. Nå savner jeg egentlig bare én ting: Mer skatt.

Northern Playground produserer, etter beste evne, miljøvennlige klær. Men vi er fullt klare over at vår egen produksjon og kundens konsum fremdeles skader klimaet og miljøet, blant annet gjennom CO2-utslipp. Denne erkjennelsen har gjort at vi underveis har endret fra en volumstyrt forretningsmodell til nå å insentivere både oss selv og kundene til å kjøpe færre klær. Men vi stopper ikke der. For i mangelen på en statlig skatt som reflekterer skadene vi påfører miljøet, har vi tatt ansvar ved å pålegge oss vår egen miljøavgift.

Organisasjonen Framtiden i våre hender har gjort en enkel beregning av produktenes CO2-avtrykk basert på gjennomsnittlige utslippstall ved klesproduksjon og hva det vil koste å «fange» denne CO2en tilbake gjennom treplanting. For hvert salg setter vi av denne summen, pluss litt ekstra. Summen er 15 kroner pr handlekurv som omtrentlig tilsvarer 15 kroner per plagg. I flere år sendte vi disse pengene til treplantingsprosjekter i Afrika via Utviklingsfondet. I tråd med selskapets visjon om å redusere forbruk har vi endret dette. Nå brukes avgiften til å redde klær - vi reparerer klær fra andre merker helt gratis.

Avgiften, eller miljøskatten, blir delvis dekket av kunden gjennom økt pris og delvis av selskapet ved at vi aksepterer en redusert margin. Vår erfaring er at kundene er veldig positive til å betale noen kroner ekstra for å begrense miljøkonsekvensene av konsumet.

Dersom verden skal nå målene om å begrense klimagassutslipp, og Norge skal nå målene satt i Parisavtalen, kan ikke Northern Playground lenger være alene om en miljøskatt på konsum. Vi foreslår derfor at Regjeringen pålegger næringen en lignende avgift. Dette vil gi to umiddelbare effekter: For det første vil konsumet falle, både fordi produktene blir dyrere og fordi det vil lønne seg å kjøpe klær av høyere kvalitet som varer lengre. For det andre vil avgiften gi store summer til effektive miljøtiltak, som for eksempel treplanting eller oppbygging av sirkulærøkonomien. Begge deler er helt nødvendig for å nå klimamålene.

Tekstilindustrien står for cirka 8 prosent av verdens klimagassutslipp. En viktig årsak er «fast fashion», altså at kunden kjøper ekstremt billige plagg som blir brukt bare noen få ganger. Et estimat sier at hver nordmann i snitt kjøper cirka 70 klesplagg i året. En gjennomsnittsskatt på 15 kroner per plagg ville dermed gitt en miljøinntekt på over 5 milliarder kroner, en sum man kan plante millioner eller til og med milliarder av trær for - og dét gjennom skattelegging av kun én bransje og bare i Norge. Dersom avgiften utvides til andre bransjer, og Norge får med seg flere land på et slikt initiativ, kan de positive klimaeffektene bli enorme. Midlene vil selvsagt også bidra til å skape grønne arbeidsplasser.

Inntil regjeringen får innført et effektivt og godt miljøskattesystem, oppfordrer vi i Northern Playground andre norske bedrifter til å få et bevisst forhold til eget CO2-avtrykk og være proaktive og lage sitt eget grønne avgiftssystem. Det trenger ikke være komplisert: Få en aktør til å beregne produksjonsavtrykket helt omtrentlig, opplys kundene om dette og ta de ekstra kronene for produktet. Det krever litt mot, men vår erfaring tilsier at kundene vil sette pris på det.

I Norge har vi etter hvert begynt å anerkjenne prinsippet om at forurenser må betale, men det mangler ennå mye på å omsette dette prinsippet i praksis. Vi ønsker en grønnere økonomi i Norge og resten av verden og vil gjerne ha med regjeringen på laget når vi ber om en grønnere skattelegging av produksjon og konsum. Ingenting hadde vært bedre enn om Norge gikk foran i denne saken. Vi vet alle at det må drastiske endringer til for at kloden vår skal overleve. En skatt som begrenser konsum i første omgang og bidrar til for eksempel økt treplanting i neste omgang er et kinderegg verden ikke har råd til å si nei til.

Vi har betalt denne skatten helt siden vi startet selskapet, lenge før vi tok ut en eneste krone i lønn. Hvis vi som et gründerselskap får det til, så bør andre etablerte bedrifter også få det til!

Ikke tro at hele næringslivet er imot initiativ hvor «pisk» brukes som verktøy. Vi har ikke noe valg: Vi trenger rett og slett mer skatt.

Jeg håper både regjeringen og bransjekollegaer kan la seg inspirere til å finne ut av hvordan dette kan utvikles til konkret politikk og jeg håper vi kan diskutere dette nærmere. Ta kontakt!

Med vennlig hilsen
Jo Egil Tobiassen – gründer og daglig leder i Northern Playground

P.S. Jeg har sendt varianter av dette brevet ved hvert statsrådsskifte siden 2015. Ingen statsråder har gitt et svar som antyder vilje til å tenke videre rundt disse tankene. Tidligere har jeg sendt det til finansministeren og klima- og miljøministeren. Denne gangen er næringsministeren inkludert for på grunn av hans uttalte forståelse og engasjement rundt tematikken. Dette er også første gang jeg inviterer noen av de største aktørene i vår bransje til å diskutere problematikken.

Handlekurven din er tom

Du har ikke lagt til noen produkter i handlekurven ennå. Fyll den opp!
Se alle våre produkter