OSLO 13.12.2023

Åpent brev til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og næringsminister Jan Christian Vestre.

VI VIL HA MER SKATT!
Som et selskap som lever av konsum, savner vi en skatt som reflekterer skaden vi påfører miljø og klima. Vi ber dermed om å pålegges mer skatt.

For 9 år siden startet vi reisen og etablerte et klesselskap. Etter år med mye hardt arbeid har selskapet Northern Playground nå 10 ansatte og en omsetning på cirka 20 millioner. Nå savner vi egentlig bare én ting: Mer skatt.

Northern Playground produserer, etter beste evne, miljøvennlige klær. Men vi er fullt klare over at vår egen produksjon og kundens konsum fremdeles skader klimaet og miljøet, blant annet gjennom CO2-utslipp. Denne erkjennelsen har gjort at vi underveis har endret fra en volumstyrt forretningsmodell til nå å insentivere både oss selv og kundene til å bruke klærne sine lenge og dermed kjøpe færre klær. Men vi stopper ikke der. For i mangelen på en statlig skatt som reflekterer skadene vi påfører miljøet, har vi tatt ansvar ved å pålegge oss vår egen miljøavgift.

Organisasjonen Framtiden i våre hender har gjort en enkel beregning av produktenes CO2-avtrykk basert på gjennomsnittlige utslippstall ved klesproduksjon og hva det vil koste å «fange» denne CO2en tilbake. For hvert salg setter vi av denne summen, pluss litt ekstra. Summen er 15 kroner pr handlekurv som omtrentlig tilsvarer 15 kroner per plagg. Til sammen blir det flere hundre tusen i året og pengene bruker vi til å redde klær fra andre merker – helt gratis.

Avgiften, eller miljøskatten, blir delvis dekket av kunden gjennom økt pris og delvis av selskapet ved at vi aksepterer en redusert margin.Vår erfaring er at kundene er veldig positive til å betale noen kroner ekstra for å begrense miljøkonsekvensene av konsumet.

Tekstilindustrien er en av de største kildene til utslipp i verden. En viktig årsak er «fast fashion», altså at kunden kjøper ekstremt billige plagg som blir brukt bare noen få ganger før man kaster seg på neste trend. Et estimat sier at hver nordmann i snitt kjøper cirka 70 klesplagg i året. En gjennomsnittsskatt på 15 kroner per plagg ville dermed gitt en miljøinntekt på over 5 milliarder kroner, en sum man kan reparere millioner av klær for - og dét gjennom skattelegging av kun én bransje og bare i Norge. Dersom avgiften utvides til andre bransjer, og Norge får med seg flere land på et slikt initiativ, kan de positive klimaeffektene bli enorme. Midlene vil selvsagt også bidra til å skape grønne arbeidsplasser.

Dersom verden skal nå målene om å begrense klimagassutslipp, og Norge skal nå målene satt i Parisavtalen, kan ikke Northern Playground lenger være alene om en miljøskatt på konsum. Vi foreslår derfor at Regjeringen pålegger næringen en lignende avgift. Dette vil gi to umiddelbare effekter: For det første vil konsumet falle, både fordi produktene blir dyrere og fordi det vil lønne seg å kjøpe klær av høyere kvalitet som varer lengre. For det andre vil avgiften gi store summer til effektive miljøtiltak, som for eksempel oppbygging av sirkulærøkonomien som er helt nødvendig for å nå klimamålene.

I Norge har vi etter hvert begynt å anerkjenne prinsippet om at forurenser må betale, men det mangler ennå mye på å omsette dette prinsippet i praksis. Vi ønsker en grønnere økonomi i Norge og resten av verden og vil gjerne ha med regjeringen på laget når vi ber om en grønnere skattelegging av produksjon og konsum. Ingenting hadde vært bedre enn om Norge gikk foran i denne saken. Vi vet alle at det må drastiske endringer til for at kloden vår skal overleve. En skatt som begrenser konsum i første omgang og bidrar til for eksempel flere arbeidsplasser i neste omgang er et kinderegg verden ikke har råd til å si nei til.

Vi har betalt denne skatten helt siden vi startet selskapet, lenge før vi tok ut en eneste krone i lønn. Hvis vi som et gründerselskap får det til, så bør andre etablerte bedrifter også få det til!

Ikke tro at hele næringslivet er imot skatteinitiativ. Skatten vi beskriver her er en gulrot og ikke en pisk. Vi har ikke noe valg: Vi trenger rett og slett mer skatt.

Vi håper regjeringen kan la seg inspirere til å finne ut av hvordan dette kan utvikles til konkret politikk. Vi forstår at det er lett å stå på sidelinjen og kreve rask politisk endring, og at det selvsagt ikke er ukomplisert i praksis. Vi ønsker en prat for å sammen komme nærmere progressiv endring.

Ta kontakt!

Med vennlig hilsen
Alle ansatte i Northern Playground

P.S. Vi har sendt varianter av dette brevet ved hvert statsrådsskifte siden 2015. Vi har alltid sendt til Klima- og miljøminister og i tilfeller til finansminister og næringsminister. Ingen statsråder har gitt et svar som antyder vilje til å tenke videre rundt disse tankene.


Northern Playground skriver brev til regjeringen og ber om mer skatt hver gang Norge får ny klima- og miljøminister. Forrige brev ble sendt 23.11.2021, da vi skrev et åpent brev til finansminister Trygve Slagsvold Vedum, klima- og miljøminister Espen Barth Eide og næringsminister Hans Christian Vestre med et ønske om en pålagt miljøskatt. Med ny minister måtte det selvsagt et brev til. Dette er vårt femte brev til regjeringen.

Handlekurven din er tom

Du har ikke lagt til noen produkter i handlekurven ennå. Fyll den opp!
Se alle våre produkter