Skrevet av Calum Macintyre, 31.03.2023

Dette bildet auksjoneres bort i protest mot regjeringens villighet til å avbeskytte norsk natur.

Light Lines (et prosjekt støttet av Northern Playground) er et forsøk på å illustrere hvordan vi mennesker på ett sekund kan endre naturlige landskap. Når vi når bunnen av fjellet på ski og slår av hodelyktene, er det bare spor igjen i snøen. Det vi prøver å formidle gjennom dette kunstprosjektet er at når en politiker tillater entreprenører å gripe inn på vill natur, blir den ødelagt for alltid.

Torsdag 30. mars bestemte vi oss derfor for å auksjonere bort det første bildet fra Light Lines-prosjektet. 100% av inntektene vil gå til gruppene som kjemper mot E6-motorveien gjennom Lågendeltaet naturreservat. Auksjonen avsluttes på Earth Day, 22. april.

Lågendeltaet er et naturreservat sør for Lillehammer som ble vernet i 1990 grunnet statusen som et særlig viktig våtmerksområde. Våtmark er et av de mest truede naturområdene i Norge, og det ble konkludert i en konsekvensutredning fra 2021 at motorveien vil ha svært stor innvirkning på biologisk mangfold hvis den bygges gjennom naturreservatet. Ikke minst vil dette påvirke roen og stillheten i området. Det blir stadig vanskeligere å finne steder i nærheten av byene der man kan oppleve roen av å være i naturen. Vi må holde fast på de få stedene vi har igjen.

I desember erklærte regjeringens eget miljødirektorat at motorveien ikke var kritisk nok for samfunnet, og for skadelig for naturen for å kunne gjennomføres. Likevel besluttet den norske regjeringen å ignorere anbefalingen fra sitt eget miljødirektorat, og fremmet et forslag om å endre den vernede statusen til naturreservatet slik at motorveien kan bygges.

Det sentrale spørsmålet vi prøver å stille med denne auksjonen er - hva er naturvern verdt? Når politikere enkelt kan endre vernestatusen til et område som har vært under Norges strengeste form for naturvern i 30 år (et naturreservat), mener vi at det ikke er verdt særlig mye. Det er en farlig presedens. Hvordan kan vi være sikre på at fjellene i Norge som vi elsker så høyt (mange av dem beskyttet av nasjonalparkstatus) vil forbli frie for utvikling? Vi, menneskene som er ute i naturen hele tiden, må vise politikerne verdien av vill natur i seg selv.

Espen Barth Eide, Norges klima- og miljøminister, reiste til Montreal i desember for å presse gjennom en global avtale for naturen. Resultatet ble en avtale med mål om å beskytte 30% av verdens landområder. Man skulle tro at naturbeskyttelse var høyt oppe på prioriteringslista når han kom hjem, men det virker ikke sånn. I februar støttet Barth Eide kravene om å endre den beskyttede statusen til Lågendeltaet slik at motorveien kunne bygges.

Vår opprinnelige plan med det første bildet fra Light Lines var å gi dette som en gave til Espen Barth Eide for å takke han for arbeidet han gjorde i Montreal og inspirere han til å sette norsk natur høyere på den politiske dagsordenen i 2023. Etter at han støttet kravene om å fjerne beskyttelsen av Lågendeltaet, bestemte vi oss for at vi ikke kunne gi han denne gaven.

Gruppene (Lågendeltaets Venner, Natur og Ungdom og Naturvernforbundet) som kjemper mot planen om å bygge motorveien trenger all den hjelpen de kan få. Det er fortsatt mulig å stoppe disse planene på politisk nivå mens de går gjennom Stortinget i løpet av de neste månedene. Det er derfor vi har bestemt oss for å auksjonere bort bildet vi hadde planlagt å gi Espen, og donere alle inntektene til kampen mot motorveien. Vi må kreve at lederne våre respekterer verdien av vill natur som den er.

Mer informasjon om auksjonen her: www.lightlinesproject.com

Les deres brev til klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide her.

Handlekurven din er tom

Du har ikke lagt til noen produkter i handlekurven ennå. Fyll den opp!
Se alle våre produkter